top of page

BADANIA

Badania - jak i co badamy

 

Oferta badań jest częścią strategii dostarczania Klientom nowoczesnych rozwiązań w zakresie planowania i realizowania skutecznych kampanii reklamowych. Badania te analizują, monitorują i dokumentują skuteczność kampanii w świetle założonych wcześniej wskaźników.

 

Są one przygotowywane w oparciu o doświadczenia i konsultacje z Klientem przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi instytutów badawczych, z którymi firma współpracuje.

 

Skumulowane doświadczenia badawcze na przestrzeni lat dowodzą, iż pomimo braku jednego standardu badawczego w branży OOH można formułować uprawnione wnioski o mierzalności i skuteczności kampanii.

 

bottom of page